SVÄTÁ A VEĽKÁ ŠTYRIDSIATNICA 

V tejto časti nájdete zopár článkov k duchovnému užitku a inšpirácii na prežívanie Veľkého pôstu.

Tretia nedeľa Veľkého pôstu sa nazýva "Krížupoklonná". Počas celonočného bdenia tohoto dňa, po veľkom slávosloví sa v slávnostnom sprievode vynáša kríž do stredu chrámu a zostáva tam na celý týždeň, spoločne s konaním špeciálneho obradu poklony sv. krížu, ktorý nasleduje po každej bohoslužbe. Stojí za zmienku, že téma kríža, ktorá dominuje v...

Koliva

19.02.2018

Päťdesiat rokov po smrti Teodora Tyrona sa rozhodol cisár Julián Apostata zneuctiť kresťanský pôst. Vedel, že počas prvého týždňa Veľkého pôstu sa kresťania zvlášť postia. Preto si k sebe zavolal predstaveného Carihradu a nariadil mu, aby celý týždeň všetky potraviny na tržniciach mesta boli pokropené krvou zvierat z pohanských obiet. Vtedy sa...

V jednom palestínskom monastieri v okolí Kesarie žil prepodobný mních Zosima. Žil tam už od detstva a prešlo 53 rokov, keď ho priviedla do rozpakov myšlienka: "Nájde sa v ďalekej púšti svätý muž, ktorý by ma prevýšil v rozumnosti a činoch?" Len čo si to pomyslel, zjavil sa mu anjel a povedal: "Ty, Zosima, podľa ľudského meradla si nežil zle,...

Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho je pozvaním každého z nás k vnútornému dialógu so svojou dušou v reflexii biblických udalostí Starého a Nového Zákona. História pádu do hriechu vykreslená vo Svätom Písme je aj históriou našej duše. Pre náš duchovný život slúži kánon ako cesta pokánia, keď si pripomíname Adama, ktorý stratil rajskú...

Na začiatku pôstu nás Cirkev vedie na púšť. Práve Syropôstná nedeľa, ktorá je situovaná bezprostredne pred Veľkou Štyridsiatnicou, je nazývaná aj nedeľou o vyhnaní prarodičov z raja. O tomto vyhnaní sme čítali vyššie. Hriech je to čo vzďaľuje človeka od Božej tváre, teda od skutočného Raja. Raj ako taký, ktorý si predstavujeme ako záhradu, bol len...

Schlossgasse 21, Trumau, 2521
Všetky práva vyhradené 2017
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky