Sláva Isusu Christu!

Dňa 25.05.2019 o 10:00 v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave príjme náš poddiakon Michal Vadrna diakonské svätenie. 

Najbližšia liturgia vo Viedni bude v Nedeľu o slepom 26.05.2019 o 14.00 v BarbarakircheO nás

Misia Slovenskí Gréckokatolíci v Rakúsku bola inšpirovaná viacerými misijnými dielami (Mnichov, Londýn) medzi gréckokatolíckimi veriacimi, ktorí pochádzajú zo Slovenska a majú potrebu vytvárať spoločenstvá, kde môžu zažiť teplo domoviny medzi ostatnými Slovákmi, ale hlavne sa môžu stretnúť osobne s Kristom. Zmyslom a cieľom tejto misie je teda sprostredkovať toto stretnutie s Kristom, ponúknuť možnosť pristúpiť k sviatostiam a vytvárať komunitu založenú na osobných vzťahoch v zmysle prvokresťanských komunít. Taktiež máme túžbu aby naši veriaci spoznávali svoju vieru v kontexte byzantsko-slovanskej tradície, ktorá je gréckokatolíkom vlastná.

Dňa 8. 12. 2017 sa na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou sa o 11:00 na zámku v Trumau (Dolné Rakúsko) slávila prvá svätá liturgia pre slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Rakúsku. Na prvú sv. liturgiu prišlo viac ako 20 slovenských veriacich, medzi ktorými boli rodiny dlhodobo žijúce v Rakúsku, ale taktiež mladé...

Svätá spoveď

Vždy pred alebo po sv. liturgii je Vám k dispozícii kňaz, ktorý Vás ochotne vyspovedá. 

Bohoslužby

S